Kortingsmogelijkheden deelname cursus Kinder EHBO

Er zijn diverse mogelijkheden om (een deel van) de kosten van de cursus Kinder EHBO vergoed te krijgen. Hieronder leest u welke dit zijn.

Via uw zorgverzekeraar

De zorgverzekeringen in dit overzicht vergoeden (een deel van) de kosten.

Via uw werkgever

Bent u in loondienst en komt u tijdens uw werk in aanraking met kinderen?
Dan kunt u uw werkgever vragen om deze cursus te vergoeden of een deel van de kosten te betalen.

Via de Belastingdienst

Bent u zelfstandig ondernemer of freelancer en komt u tijdens uw werk in aanraking met kinderen (als gastouder bijvoorbeeld)?
Dan kunt u de kosten voor de cursus aftrekken van uw inkomsten als ondernemer of freelancer. Dit levert u een besparing op tot 40%.